POLITYKA PRYWATNOŚCI i wykorzystywania plików „cookies”

Mając na uwadze dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz w sieciach telekomunikacyjnych, przygotowaliśmy niniejszy dokument przedstawiający sposób przetwarzania przez nas powierzonych/pozyskanych danych osobowych. Ponadto gwarantujemy Państwu pełne bezpieczeństwo, minimalizowanie wszelkiego ryzyka związanego z procesem przetwarzania danych osobowych oraz pełną informację odnośnie celu i zakresu w jakim Państwa dane zostaną przez nas wykorzystane.

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonej strony internetowej jest firma SPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018805, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6842265541, numer Regon: 371015540.

DANE DO KONTAKTU
Adres korespondencyjny:
SPLAST Sp. z o.o., ul. Lotników 13, 38-400 Krosno,
nr tel.: /+48/ 13 43 52 143, email: iodo // splast.com.pl

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Głównym celem prowadzonej przez nas strony internetowej jest umożliwienie Państwu zapisanie się na nieodpłatny newsletter.  W tym celu gromadzimy dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe tj. adres e-mail. Na ten cel przygotowaliśmy odpowiedni elektroniczny formularz zamówienia, zawierający pole wymagane dla uzupełniania wskazanych w nich danych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGU i PROMOCJI
Przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla celów marketingu i promocji, ale tylko w przypadku uzyskania od Państwa wyrażonej dobrowolnie na ten cel zgody. Jesteście Państwo zawsze informowani w odpowiednio oznaczonym polu o rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail), celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja biuletynu informacyjnego newsletter) oraz przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w w/w celu może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych osobowych z listy dystrybucyjnej danej usługi marketingowej. W tym celu mogą Państwo zgłosić żądanie o treści:

Cofam moją zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych,
SPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Lotników 13, 38-400 Krosno.

Można je skierować:

 • w formie pisemnej na adres SPLAST Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Lotników 13
 • jako e-mail na adres poczty elektronicznej administratora: iodo // splast.com.pl

POZOSTAŁE DANE W TRAKCIE ODWIEDZIN NA NASZYCH STRONACH
W trakcie przeglądania naszych stron internetowych zapisujemy Państwa adres IP komputera z którego nastąpiła wizyta, adres URL strony poprzednio odwiedzanej (refer link) – w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik. Informacje w/w przechowywane są w plikach logów serwera www i przetwarzamy je w sposób anonimowy. Zgromadzone dane osobowe, po ich anonimizacji, wykorzystujemy również w celach statystycznych, a także dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej strony internetowej w zakresie poprawy jej jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji.

PRAWA USŁUGOBIORCÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH
Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o ich uzupełnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Zgodę na wysyłkę newslettera możecie Państwo w każdym czasie wycofać.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI, W TYM PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz w sieciach telekomunikacyjnych oraz zagrożeń z nich wynikających szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa informacyjnego, którego jest priorytetem prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa, ale także posiada nadrzędne i zarazem fundamentalne znaczenie w podejmowanych przez nas działaniach. Zabezpieczenie interesów firmy oraz jej klientów jest częścią naszej polityki, która za cel stawia podejmowanie działań dla celów realizacji zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych m.in. w systemie informatycznym. Powierzane dane osobowe, czy pozyskane w drodze odwiedzin na naszych stronach internetowych przetwarzane są zawsze z zachowaniem poufności i integralności dla celów utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

POLITYKA „COOKIES” I ICH ZASTOSOWANIE
Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość wykorzystania plików „cookies” na naszych stronach internetowych:

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu

 

Aby być na bieżąco z ofertą oraz super ofertami, zapisz się do naszego newslettera.